Proces verbal – al ședinței Comisiei de validare a candidaturilor depuse pentru Adunarea Generală Electivă a Baroului Suceava și a Casei de Asigurări a Avocaților Filiala Suceava – din 29.10.2021

pv-29.10.2021

Noutăți