Hotărâri și decizii ale Consiliului U.N.B.R.

Hotărâri ale Consiliului UNBR adoptate în ședința din 09-10 decembrie 2022 privind sistemul CAA

 

HOTĂRÂREA nr. 222 – 10  decembrie 2021 –  privind venitul de referință

HOTĂRÂREA nr. 223 – 10  decembrie 2021 –  privind valoarea punctului de pensie

HOTĂRÂREA nr. 224 – 10  decembrie 2021 –  privind cota de contribuție lunară a filialelor la cheltuielile necesare funcționării C.A.A.

HOTĂRÂREA nr. 225 – 10  decembrie 2021 –  privind cuantumul ajutorului lunar pentru creșterea copilului

HOTĂRÂREA nr. 226 – 10  decembrie 2021 –  privind cuantumul ajutorului de deces

HOTĂRÂREA nr. 227 – 10  decembrie 2021 –  privind cota procentuală de contribuție obligatorie la sistemul C.A.A

HOTĂRÂREA nr. 228 – 10  decembrie 2021 –  privind cuantumul cotei de contribuție lunara a avocaților la sistemul C.A.A. Pentru anul 2022 cota de contribuţie de va fi de 12% din venituri. Se stabileşte valoarea contribuției minime pentru avocații definitivi la 368 lei (80 lei pentru avocații stagiari) și valoarea contribuției maxime la 1.840 lei (atât pentru avocații stagiari cât și pentru cei definitivi).

HOTĂRÂREA nr. 194 – 10- 11 septembrie 2021 –  referitor completarea Hot. UNBR nr.153/14-15 mai 2021, privind plata cotelor aferente indemnizațiilor primite de avocați în baza OUG 30/2020 respectiv OUG 32/2020. Avocații trebuie sa achite o cotă de contribuție de asigurări sociale de 25% asupra indemnizației primite .

Noutăți