Organizare

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 49 al.1 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, organele de conducere ale Baroului sunt :

 • Adunarea Generală
 • Consiliul
 • Decanul

Adunarea Generală este formată din toţi avocaţii înscrişi în Taboul Baroului cu drept de exercitare a profesiei. Adunarea Generală poate fi ordinară – fiind convocată anual de către Consiliul Baroului Suceava – sau extraordinară, la solicitarea Consiliului, a Comisiei de Cenzori sau a unui număr reprezentând peste o treime din totalul membrilor Baroului.

Consiliul Baroului Suceava are următoarea componenţă :

 • av. Aurora Gabriela LASCU
 • av. Sinziana IONAŞ
 • av. Aurelia CIOBOTARU
 • av. Mihaela ANTONOVICI
 • av. Raluca Mustea
 • av. Simona SOLCANU
 • av. Laurian OSTAFICIUC
 • av. Bogdan VORONCA
 • av. Mihai ŞTREANGĂ
 • av. Sorin Dumitru RUSU

Decanul Baroului Suceava: av. Liviu Mihai

În cadrul Baroului Suceava îşi desfăşoară activitatea Comisia de Cenzori şi Comisia de disciplină, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile acestora fiind reglementate prin dispoziţiile Statutului profesiei de avocat.

Comisia de cenzori are următoarea componenţă :

 • av. Nicoară Marius - Președinte
 • av. Prisecaru Florentina
 • av. Orhean Elena Daniela

Comisia de disciplină este formată din :

 •  av. Macovei Nicoleta
 • av. Rusu Cristian - Președinte
 • av. Parascan Mariana
 • av. Puiu Elena-Daniela
 • av.Răduț Ramona Cristina
 • av. Tîrnovan Oana
 • av. Vargan Viorica Lidia

Dintre membrii Baroului Suceava, au calitatea de consilieri ai Uniunii Naţionale a Barourilor din România :

 • av. Liviu Viorel MIHAI
 • av. Sorin Dumitru RUSU
 

Casa de asigurari filiala Suceava

Newsletter