Organizare

În conformitate cu dispoziţiile art. 49 al.1 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, organele de conducere ale Baroului sunt :
– Adunarea Generală
– Consiliul
– Decanul

Adunarea Generală este formată din toţi avocaţii înscrişi în Taboul Baroului cu drept de exercitare a profesiei. Adunarea Generală poate fi ordinară – fiind convocată anual de către Consiliul Baroului Suceava – sau extraordinară, la solicitarea Consiliului, a Comisiei de Cenzori sau a unui număr reprezentând peste o treime din totalul membrilor Baroului.

Consiliul Baroului Suceava are următoarea componenţă :

* av. Liliana BARABAŞ
* av. Aurelia CIOBOTARU
* av. Carmen KREISEL CRICLEVIŢ
* av. Oana DIACONIŢA
* av. Aurora Gbriela LASCU – Prodecan
* av. Liviu MIHAI
* av. Lenuţa MOROŞAN
* av. Ramona Cristina RĂDUŢ
* av. Mihai ŞTREANGĂ
* av. Daniel ZOIŢA

Decanul Baroului Suceava : av. Sorin Dumitru RUSU

În cadrul Baroului Suceava îşi desfăşoară activitatea Comisia de Cenzori şi Comisia de disciplină, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile acestora fiind reglementate prin dispoziţiile Statutului profesiei de avocat.

Comisia de cenzori are următoarea componenţă :

* av. Brânduşa MAIER
* av. Florentina PRISECARU – preşedinte
* av. Elena Danile PUIU

Comisia de disciplină este formată din :

* av. Cristian RUSU
* av. Ion LĂMĂŞANU
* av. Florin IVANOVICI
* av. Oana BURCIU
* av. George CRĂCIUNESCU
* av. Loredana HORGA
* av. Cristina GHEORGHEAN

Dintre membrii Baroului Suceava, au calitatea de consilieri ai Uniunii Naţionale a Barourilor din România :

* av. Liviu Viorel MIHAI
* av. Sorin Dumitru RUSU