Hotărâri și decizii ale Consiliului de Administrație al C.A.A

Adresa privind scadența pentru plata contribuțiilor aferente indemnizațiilor primite de avocați în baza OUG 30/2020, modificată prin OUG 53/2020 și aprobată prin legea 214/2021 (indemnizațiile din perioada stării de urgență martie-mai 2020, cota de contribuție 25%)

HOTĂRÂREA nr. 28 – 16-17/12/2023 – privind cota de contribuție lunară a filialelor
la cheltuielile necesare funcționării C.A.A.,  începând cu data de 01 ianuarie 2024

HOTĂRÂREA nr. 27 – 16-17/12/2023 – privind cuantumul ajutorului de deces, începând cu data de 01 ianuarie 2024

HOTĂRÂREA nr. 26 – 16-17/12/2023 – privind cuantumul ajutorului lunar pentru creșterea copilului, începând cu data de 01 ianuarie 2024

HOTĂRÂREA nr. 25 – 16-17/12/2023 – privind cotele de contribuție la sistemul C.A.A. pentru anul 2024, începând cu data de 01 ianuarie 2024

HOTĂRÂREA nr. 24 – 16-17/12/2023 – privind valoarea punctului de pensie, începând cu data de 01 ianuarie 2024

HOTĂRÂREA nr. 23 – 16-17 /12/2023 – privind venitul de referință începând cu data de 01 ianuarie 2024

HOTĂRÂREA nr. 05 – 19/12/2022 – privind utilizarea sistemului informatic de asistare a controalelor din sistemul C.A.A și de aprobare a formularelor tipizate aferente începând cu ianuarie 2023

HOTĂRÂREA nr. 04 – 19/12/2022 – privind actualizarea formularelor tipizate utilizate în activitatea de eșalonare a obligațiilor de plată restante la fondurile C.A.A

HOTĂRÂREA nr. 03 – 19/12/2022 – privind stabilirea valorii îndemnizației de însoțitor din sistemul de asigurări sociale al avocaților începând cu ianuarie 2023

HOTĂRÂREA nr. 02 – 19/12/2022 – privind actualizarea pensiilor în plată începând cu ianuarie 2023

HOTĂRÂREA nr. 01 – 25/01/2022 – privind aprobarea procedurii privind modul de calcul al indemnizaliilor de incapacitate temporară de muncă și al indemnizațiilor de maternitate în sistemul Casei de Asigurări a Avocaților din România

HOTĂRÂREA nr. 18 – 15/12/2021 – a Consiliului C.A.A.  de stabilire a cotei procentuale de contribuție reținută din cuantumul indemnizațiilor sau ajutoarelor încasate de avocați din sistemul C.A.A..

HOTĂRÂREA nr. 17 – 15/12/2021 – a Consiliului C.A.A.  de stabilire a cuantumului indemnizației de însoțitor în sistemul C.A.A. începând cu 01 ianuarie 2022, în conformitatea cu prevederile art. 46 alin. (2) din Legea 72/2016.

HOTĂRÂREA nr. 16 – 15/12/2021 – a Consiliului C.A.A.  privind actualizarea pensiilor în plată începând cu 01 ianuarie 2022, în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) din Legea 72/2016.

HOTĂRÂREA nr. 14 – 29/07/2021 – a Consiliului C.A.A.  prin care,în baza principiului de drept accesorium sequitur principale, începând cu 01 septembrie 2021,în propriul sistem de pensii al avocaților, majorările de întârziere se calculează fără zecimale, prin rotunjire, in plus la leu.

HOTĂRÂREA nr. 13 – 01/07/2021 –  a Consiliului C.A.A.  prin care, începând cu anul 2022, se acordă avocaților o reducere de 10%, din tariful standard, pentru un sejur în cadrul Complexului balnear al C.A.A., „Corpore Sano”. Reducerea se va acorda pe baza unor ciriterii, ce se vor stabili până în data de 30.11.2021.

HOTĂRÂREA nr. 12 – 27/04/2021 – a Consiliului C.A.A. privind procedura de eșalonare a obligațiilor de plată restante la fondurile C.A.A împreună cu anexele.

HOTĂRÂREA nr. 10 26/11/2020 –  a Consiliului C.A.A. privind stabilirea bazei de calcul a fondului de rezerva, pe care filialele au obligația legala de a-l plătii la C.A.A.

HOTĂRÂREA nr. 33 – 30/06/2020 – Privind adoptarea nomenclatorului arhivistic în sistemul C.A.A.

Noutăți