Examen primire

 

Decizia nr. 135/12.06.2020 privind organizarea examenului de primire in profesie - sesiunea septembrie 2020 detalii
Validare inscriere la examen – sesiunea august 2018 detalii
DECIZIA Nr. 128/2014 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. detalii
HOTĂRÂREA Nr. 962/24.05.2014privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2014 detalii

EXAMEN DE ADMITERE august 2020

Acte necesare înscrierii la examen :

  • certificatul de naştere, în copie certificata pentru conformitate
  • actul de identitate, în copie
  • diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită
  • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original
  • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii
  • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică
  • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie
  • două fotografii tip legitimaţie ( buletin )

* din considerente de siguranta privind inscrierea candidatilor, actele se vor depune in 2 exemplare,primul fiind comunicat centrului de examen, iar cel de-al doilearamanand la sediul Baroului
*inscrierile sefac in perioada 1 – 18 august2014 la secretariatul Baroului
*Taxa de examen este de 800 lei şi se va achita în contul I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2014”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2014”.
* * * * * * *

HOTĂRÂREA Nr. 357 din 3 martie 2012 a Consiliului U.N.B.R. privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat detalii
Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 04/2011 din 08 iulie 2011 privind R E G U L A M E N T U L– CADRU pentru organizarea examenului de primire în profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice detalii
Decizia nr.268/22 septembrie 2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al examenului de primire în profesia de avocat şi a examenului de obţinere a titlului profesional de avocat definitiv detalii
Hotărârea nr. 843/2010 a Consiliului U.N.B.R. privind organizarea examenului de primire în profesie – Sesiunea Noiembrie 2010 detalii
CEREREA TIP DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar
CEREREA TIP DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN pentru persoanele ce au promovat definitivatul în alte profesii juridice
TEMATICA DE EXAMEN ŞI BIBLIOGRAFIA pentru ambele categorii de candidaţi

 
 

Casa de asigurari filiala Suceava

Newsletter