Comunicari

 
Comunicat 1248 din 23.12.2020
Oferta de studii de master a Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti

Oferta de studii de master a Facultatii de Drept din Universitatea Bucuresti detalii

Consiliul consultativ al judecătorilor europeni a emis avizul privindrelaţiile dintre judecători şi avocaţi în scopul asigurării calităţii şi eficienţei justiţiei detalii

Baroul Cluj – membru al F.B.E. – găzduieşteSesiunea intermediară a Congresului Federaţiei Barourilor Europene ce se vadesfăşura în perioada 17-19 octombrie 2013 la Cluj. Toate detaliile privind participarea la acest eveniment pot fi accesate pe pagina web a U.N.B.R. şi a Baroului Cluj detalii

HOTÃRÂRI / REZOLUŢII adoptate de CONGRES in 2013 29 –30 martie, Bucureşti detalii

 

HOTĂRÂRI ALE CONGRESULUI IUNIE 2012

*Hotărârea nr. 1 privind aprobarea Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. (între Congresul avocaţilor 2011 şi Congresul avocaţilor 2012)
*Hotărârea nr. 2 privind aprobarea execuţiei bugetare a Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2011
*Hotărârea nr. 3 privind aprobarea proiectului de buget al Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2012
*Hotărârea nr. 4 privind aprobarea execuţiei bugetare a Casei de Asigurări a Avocaţilor pe anul 2011
*Hotărârea nr. 5 privind aprobarea proiectului de buget al sistemului autonom de pensii şi asigurări sociale pentru avocaţi
*Hotărârea nr. 6 privind completarea componenţei Consiliului U.N.B.R.
*Hotărârea nr. 7 privind validarea modificărilor şi completărilor aduse Statutului profesiei de avocat prin delegare de către Consiliul U.N.B.R., precum şi privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat
*Hotărârea nr. 8 pentru adoptarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor
*Hotărârea nr. 9 privind imperativele actuale pentru apărarea, pe baza legii, a profesiei de avocat
*Rezoluţie privind direcţii de acţiune în realizarea politicilor profesionale pentru îmbunătăţirea organizării şi exercitării profesiei de avocat
* * * * *
Hotărârea nr.216/3.12.2011privind constituirea FONDULUI DE SOLIDARITATE care să permită organelor de conducere ale profesiei de avocat să acorde, în baza principiului confraternităţii şi ajutorării dintre avocaţi, sprijin material avocaţilor ce se confruntă cu probleme majore de sănătate  detalii

Pe website-ul Consiliului Superior al Magistraturii, pagina principala, rubrica Institutii partenere situată în dreapta paginii, s-a publicat Tabloul avocaţilor din România, astfel încât sunt create condiţii tehnice pentru ca dispoziţiile Legii nr. 51/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare referitoare la protecţia legală a titlului profesional de avocat dobândit cu respectarea legislaţiei speciale privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat să fie efectivă în activitatea desfăşurată de avocaţi la autorităţile publice.
Măsura a fost luată în aplicarea Protocolului privind colaborarea dintre Uniunea Naţională a Barourilor din România şi Consiliul Superior al Magistraturii, urmare întâlnirii de lucru dintre membrii Comisiei Permanente a U.N.B.R. şi Conducerile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Consiliului Superior al Magistraturii şi Ministerului Justiţiei din data de 03 februarie 2012.

Forma finală a propunerilor de modificare a Statutului profesiei de avocat adoptată de Consiliul U.N.B.R. în şedinţa din 19 februarie 2011

HOTĂRÂREA NR. 911 din 11 decembrie 2010 a Consiliului U.N.B.R. privind unele măsuri de modificare şi de punere în aplicare a reglementărilor privind organizare şi funcţionarea Casei de Asigurări a Avocaţilor detalii

HOTĂRÂREA NR. 845/11 septembrie 2010 privind modificarea şi completarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor şi a Regulamentului C.A.A. Hotararea nr. 2010 a Consiliului UNBR

Hotararea nr. 845Bis din 11 septembrie 2010 privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani detalii

Hotărârea nr. 902 privind adoptarea “Ghidului de bună practică privind procedura soluţionării transparente a cererilor de primire în profesia de avocat cu scutire de examen” detalii

În perioada 17-18 iunie a.c. s-a desfăşurat la Mamaia, jud.Constanţa
CONGRESUL AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA
toate informaţiile legate de hotărârile şi rezoluţiile adoptate de forul suprem al profesiei pot fi solicitate membrilor delegaţi ai Baroului Suceava la acest congres sau accesate pe website-ul http://www.unbr.ro/

Hotărârea nr.774 din 20 martie 2010 a Consiliului U.N.B.R. privind emiterea cardurilor europene de identitate profesională detalii cu precizări privind procedura de emitere a acestora CARDUL EUROPEAN-Precizari referitoare la aplicarea Hotararii nr 774 din 20 martie 2010 a Consiliului UNBR

Hotărârea nr.722 din 22 martie 2010 a Consiliului U.N.B.R. privind contribuţia individuală obligatorie a tuturor avocaţilor cu drept de exerciţiu al profesiei la sistemul C.A.A., începând cu data de 1 aprilie 2010 detalii
prin care se aprobă propunerea Comisiei Permanente a U.N.B.R. :

Hotărârea nr. 710 din 12 decembrie 2009 a Consiliului U.N.B.R. prin care se aprobă propunerea Comisiei Permanente a U.N.B.R. privind calendarul desfăşurării şedinţelor Comisiei Permanente a U.N.B.R., Consiliului U.N.B.R., a lucrărilor Congresului avocaţilor cât şi a examenelor de primire în profesie şi de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv în cursul anului 2010, după cum urmează detalii

Hotărârea nr. 712 din 12 decembrie 2009 a Consiliului U.N.B.R. privind utilizarea unitară , a formularelor tipizate – contract de asistenţă juridică şi împuternicire avocaţială – începând cu data de 1 iunie 2010 !!!
Formularele tipizate al căror model este prevăzut în anexele nr. 1 şi nr. 2 la Statutul profesiei de avocat vor fi tipărite de către Baroul Suceava, care le va distribui către formele de exercitare a profesiei de avocat, la începutul fiecărui an sau la solicitarea acestora din urmă contra cost, la un preţ care să acopere cheltuielile de tipărire, transport şi distribuire. Fiecare tip de formular, respectiv „contract de asistenţă juridică” şi „împuternicire avocaţială” va fi tipărit în carnete, care vor conţine un număr de 50 de exemplare originale. Exemplarul original va fi urmat de două exemplare copie, tipărite pe hârtie autocopiativă. Exemplarul original va avea culoarea galbenă, iar cele două copii culoarea roşie şi respectiv albastră. Exemplarul original, de culoare galbenă, va fi predat clientului, exemplarul doi, de culoare roşie, va fi păstrat în arhiva formei de exercitare a profesiei iar exemplarul trei, de culoare albastră, va rămâne la cotor şi va fi prezentat, cu respectarea întocmai a confidenţialităţii, la solicitarea organelor profesiei cu atribuţii de verificare. Fiecare exemplar împreună cu copiile sale va purta o serie comună tuturor carnetelor emise de barou.
Tipărirea va conţine ca elemente grafice sigla Uniunii Naţionale a Barourilor din România, sigla baroului ,denumirile “Uniunea Naţională a Barourilor din România” şi pe cea a baroului Suceava şi va fi executată pe hârtie cu elemente de siguranţă filigranate vizibile în contralumină şi cu elemente vizibile în spectrul ultraviolet. De asemenea, pe fiecare exemplar va exista un spaţiu suplimentar care poate fi personalizat la comanda formei de exercitare a profesiei, contra cost. Nerespectarea prevederilor prezentei Hotărâri constituie abatere disciplinară detalii

Descarca COMUNICAT
Descarca atasament
Descarca atasament
Descarca atasament
Descarca atasament
Descarca atasament
Descarca atasament
Descarca atasament
Descarca atasament
Descarca atasament
Descarca atasament
Descarca atasament
Descarca atasament
Descarca atasament
Descarca atasament
Descarca atasament
Descarca atasament
Descarca atasament
Descarca atasament
 

Casa de asigurari filiala Suceava

Newsletter