Informații Utile

Valoarea punctului de pensie:

Începând cu data de 01 ianuarie 2024, se indexează valoarea punctului de pensie în sistemul de pensii și asigurări sociale al avocaților cu rata inflației de 8,07%, ajungând la cuantumul de 1.911 lei, conform Hotărârii Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 24  din 16-17 decembrie 2023.

Venit de referință:

Începând cu data de 01 ianuarie 2024, venitul de referință utilizat la stabilirea tuturor prestațiilor de asigurări sociale se stabilește la cuantumul de 3.822 lei, conform Hotărârii Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 23 din 16-17 decembrie 2023.

Indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă (indemnizația de care poate beneficia asiguratul aflat în incapacitate de muncă și care nu realizează venituri din profesie).

Indemnizație de maternitate (indemnizația de care poate beneficia avocata pe perioada concediului de sarcină și a concediului de lăuzie).

Cuantum și mod de calcul

Cuantumul și modul de calcul al unor drepturi de asigurări sociale este conform Legii 72/2016 și Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 240 din 23 martie 2017.

Începând cu data de 01 ianuarie 2024, cuantumul ajutorului lunar pentru creșterea copilului prevăzut de art. 94 alin. (4) din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților este de 1.172 de lei, pentru fiecare copil,  conform Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 26 din 16-17 decembrie 2023.

Începând cu data de 01 ianuarie 2024, cuantumul ajutorului de deces este de:

a) 8.100 lei în cazul asiguratului sau pensionarului;

b) 4.050 lei în cazul unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

,conform Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 27 din 16-17 decembrie 2023.

Valoarea punctului de pensie:

Începând cu data de 01 ianuarie 2024, se indexează valoarea punctului de pensie în sistemul de pensii și asigurări sociale al avocaților cu rata inflației de 8,07%, ajungând la cuantumul de 1.911 lei, conform Hotărârii Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 24  din 16-17 decembrie 2023.

Venit de referință:

Începând cu data de 01 ianuarie 2024, venitul de referință utilizat la stabilirea tuturor prestațiilor de asigurări sociale se stabilește la cuantumul de 3.822 lei, conform Hotărârii Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 23 din 16-17 decembrie 2023.

Indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă (indemnizația de care poate beneficia asiguratul aflat în incapacitate de muncă și care nu realizează venituri din profesie).

Indemnizație de maternitate (indemnizația de care poate beneficia avocata pe perioada concediului de sarcină și a concediului de lăuzie).

Cuantum și mod de calcul

Cuantumul și modul de calcul al unor drepturi de asigurări sociale este conform Legii 72/2016 și Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 240 din 23 martie 2017.

Începând cu data de 01 ianuarie 2024, cuantumul ajutorului lunar pentru creșterea copilului prevăzut de art. 94 alin. (4) din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților este de 1.172 de lei, pentru fiecare copil,  conform Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 26 din 16-17 decembrie 2023.

Începând cu data de 01 ianuarie 2024, cuantumul ajutorului de deces este de:

a) 8.100 lei în cazul asiguratului sau pensionarului;

b) 4.050 lei în cazul unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

,conform Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 27 din 16-17 decembrie 2023.

Adresa: Suceava, Str. Trandafirilor, Nr.6. Cod postal: 720069
Telefon: 0230 520327
Email: filsvcaa@yahoo.com
Program: Luni Vineri 08:00 – 15:30

Contribuția pentru anul 2024,conform Hotărârii nr. nr. 27 din 16-17 decembrie 2023 a Consiliului U.N.B.R.:

Începând cu data de 01 ianuarie 2024, cota de contribuție individuală obligatorie este de 14% din venitul brut lunar realizat din profesie, în conformitate cu Hotărârea Consiliului UNBR nr. 227/10-11.12.2021, dar nu mai puțin de suma reprezentând cota minimă obligatorie și nici mai mult de suma reprezentând cota maximă de contribuție obligatorie.

Începând cu data de 01 ianuarie 2024, cota maximă de contribuție obligatorie este de 2.676 lei, atât pentru avocații stagiari cât si pentru cei definitivi, aferentă unui venit brut începând de la 19.108 lei inclusiv.

AVOCAȚI STAGIARI

Începând cu data de 01 ianuarie 2024, cota minimă de contribuție obligatorie pentru avocații stagiari este de 117 lei, aferentă unui venit brut de până la 829 lei inclusiv.

Nr. CrtVenit brut lunar din profesieCota de contribuție
1

0 – 829 lei

117 lei
2

830 – 19.108 lei

14% din venitul brut
3

peste  19.108 lei

2.676 lei

AVOCAȚI DEFINITIVI

Începând cu data de 01 ianuarie 2024, cota minimă de contribuție obligatorie pentru avocații definitivi este de 536 lei, aferentă unui venit brut de până la 3.822 lei inclusiv.

Nr. Crt Venit brut lunar din profesie Cota de contribuție
1

0 – 3.823 lei

536 lei
2

3.823 – 19.108 lei

14% din venitul brut
3

peste 19.108 lei

2.676 lei

Contribuțiile de asigurări sociale se pot achita astfel: 

  • La casieria Filialei Suceava
  • Prin virament bancar în contul deschis la Banca Transilvania – Sucursala Suceava  

IBAN : RO88BTRL03401202T10266XX                                                              

 Beneficiar: Filiala CAA Suceava,  CIF 13185105

Formularul de declarație de venit se trimite pe adresa de email a Filialei Suceava filsvcaa@yahoo.com sau a Baroului Suceava contact@baroul-suceava.ro în aceeași zi în care se efectuează plata contribuțiilor în cont.

Noutăți