Informații Utile

Valoarea punctului de pensie:

Începând cu data de 01 ianuarie 2022, se indexează valoarea punctului de pensie în sistemul de pensii și asigurări sociale al avocaților cu rata inflației de 7,94, ajungând la cuantumul de  1533 lei, conform Hotărârii Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 223 din 10 decembrie 2021.

Venit de referință:

Valoarea venitului de referință pentru anul 2022 este în cuantumul de 3066 lei conform Hotărârii Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 222 din 10 decembrie 2021.

Indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă (indemnizația de care poate beneficia asiguratul aflat în incapacitate de muncă și care nu realizează venituri din profesie).

Indemnizație de maternitate (indemnizația de care poate beneficia avocata pe perioada concediului de sarcină și a concediului de lăuzie).

Cuantum și mod de calcul

Cuantumul și modul de calcul al unor drepturi de asigurări sociale este conform Legii 72/2016 și Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 240 din 23 martie 2017.

Ajutorul pentru creșterea copilului (este ajutor lunar, în cuantum fix, la care au dreptul asigurații până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani a copilului cu handicap. Ajutorul lunar pentru creșterea copilului pentru anul 2022 este în cuantum de 940 lei conform Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 225 din 10 decembrie 2021 .

Ajutorul de deces ( este ajutorul de care poate beneficia, în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, soțul supraviețuitor, unul din descendenții de grad I ai defunctului sau o altă persoană pentru acoperirea cheltuielilor de deces). Începând cu data de 01 ianuarie 2022, cuantumul ajutorului de deces este de 6500 lei în cazul asiguratului sau pensionarului și 3250 lei în cazul unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, conform Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 226 din 10 decembrie 2021.

Adresa: Suceava, Str. Trandafirilor, Nr.6. Cod postal: 720069
Telefon: 0230 520327
Email: filsvcaa@yahoo.com
Program: Luni Vineri 08:00 – 15:30

Contribuția pentru anul 2022, conform Hotărârii nr. 228/10.12.2021 a Consiliului U.N.B.R.:

AVOCAȚI STAGIARI

Nr. Crt Venit brut lunar din profesie Cota de contribuție
1 0 – 666 lei 80 lei
2 667 – 15326 lei 12% din venitul brut
3 peste 15326 lei 1840 lei

AVOCAȚI DEFINITIVI

Nr. Crt Venit brut lunar din profesie Cota de contribuție
1 0 – 3066 lei 368 lei
2 3067 – 15326 lei 12% din venitul brut
3 peste 15326 lei 1840 lei

Contribuțiile de asigurări sociale se pot achita astfel: 

  • La casieria Filialei Suceava
  • Prin virament bancar în contul deschis la Banca Transilvania – Sucursala Suceava  

IBAN : RO88BTRL03401202T10266XX                                                              

 Beneficiar: Filiala CAA Suceava,  CIF 13185105

Formularul de declarație de venit se trimite pe adresa de email a Filialei Suceava filsvcaa@yahoo.com sau a Baroului Suceava contact@baroul-suceava.ro în aceeași zi în care se efectuează plata contribuțiilor în cont.

Valoarea punctului de pensie:

Începând cu data de 01 ianuarie 2022, se indexează valoarea punctului de pensie în sistemul de pensii și asigurări sociale al avocaților cu rata inflației de 7,94%, ajungând la cuantumul de  1533 lei, conform Hotărârii Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 222 din 10 decembrie 2021.

Venit de referință:

Valoarea venitului de referință pentru anul 2022 este în cuantumul de 3066 lei conform Hotărârii Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 223 din 10 decembrie 2021.

Indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă (indemnizația de care poate beneficia asiguratul aflat în incapacitate de muncă și care nu realizează venituri din profesie).

Indemnizație de maternitate (indemnizația de care poate beneficia avocata pe perioada concediului de sarcină și a concediului de lăuzie).

Cuantum și mod de calcul

Cuantumul și modul de calcul al unor drepturi de asigurări sociale este conform Legii 72/2016 și Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 240 din 23 martie 2017.

Ajutorul pentru creșterea copilului (este ajutor lunar, în cuantum fix, la care au dreptul asigurații până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani a copilului cu handicap. Ajutorul lunar pentru creșterea copilului pentru anul 2022 este în cuantum de 940 lei conform Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 225 din 10 decembrie 2021 .

Ajutorul de deces ( este ajutorul de care poate beneficia, în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, soțul supraviețuitor, unul din descendenții de grad I ai defunctului sau o altă persoană pentru acoperirea cheltuielilor de deces). Începând cu data de 01 ianuarie 2022, cuantumul ajutorului de deces este de 6500 lei în cazul asiguratului sau pensionarului și 3250 lei în cazul unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, conform Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 226 din 10 decembrie 2021.

Contribuția pentru anul 2022, conform Hotărârii nr. 228/10.12.2021 a Consiliului U.N.B.R.:

AVOCAȚI STAGIARI

Nr. Crt Venit brut lunar din profesie Cota de contribuție
1 0 – 666 lei 80 lei
2 667 – 15326 lei 12% din venitul brut
3 peste 15326 lei 1840 lei

AVOCAȚI DEFINITIVI

Nr. CrtVenit brut lunar din profesieCota de contribuție
10 – 3066 lei368 lei
23067 – 15326 lei12% din venitul brut
3peste 15326 lei1840 lei

Contribuțiile de asigurări sociale se pot achita astfel: 

  • La casieria Filialei Suceava
  • Prin virament bancar în contul deschis la Banca Transilvania – Sucursala Suceava  

IBAN : RO88BTRL03401202T10266XX  Beneficiar: Filiala CAA Suceava,  CIF 13185105

Formularul de declarație de venit se trimite pe adresa de email a Filialei Suceava filsvcaa@yahoo.com sau a Baroului Suceava contact@baroul-suceava.ro în aceeași zi în care se efectuează plata contribuțiilor în cont.

Noutăți