Hotărâri și decizii ale Consiliului de Administrație al C.A.A

Adresa privind scadența pentru plata contribuțiilor aferente indemnizațiilor primite de avocați în baza OUG 30/2020, modificată prin OUG 53/2020 și aprobată prin legea 214/2021 (indemnizațiile din perioada stării de urgență martie-mai 2020, cota de contribuție 25%)

HOTĂRÂREA nr. 19 – 15/12/2021 –  a Consiliului C.A.A. privind data de la care se suporta în sistemul C.A.A. indemnizația pentru incapacitate de munca, pentru certificatele medicale cu cod de indemnizație 14(neoplazia, SIDA).

HOTĂRÂREA nr. 18 – 15/12/2021 – a Consiliului C.A.A.  de stabilire a cotei procentuale de contribuție reținută din cuantumul indemnizațiilor sau ajutoarelor încasate de avocați din sistemul C.A.A..

HOTĂRÂREA nr. 17 – 15/12/2021 – a Consiliului C.A.A.  de stabilire a cuantumului indemnizației de însoțitor în sistemul C.A.A. începând cu 01 ianuarie 2022, în conformitatea cu prevederile art. 46 alin. (2) din Legea 72/2016.

HOTĂRÂREA nr. 16 – 15/12/2021 – a Consiliului C.A.A.  privind actualizarea pensiilor în plată începând cu 01 ianuarie 2022, în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) din Legea 72/2016.

HOTĂRÂREA nr. 14 – 29/07/2021 – a Consiliului C.A.A.  prin care,în baza principiului de drept accesorium sequitur principale, începând cu 01 septembrie 2021,în propriul sistem de pensii al avocaților, majorările de întârziere se calculează fără zecimale, prin rotunjire, in plus la leu.

HOTĂRÂREA nr. 13 – 01/07/2021 –  a Consiliului C.A.A.  prin care, începând cu anul 2022, se acordă avocaților o reducere de 10%, din tariful standard, pentru un sejur în cadrul Complexului balnear al C.A.A., „Corpore Sano”. Reducerea se va acorda pe baza unor ciriterii, ce se vor stabili până în data de 30.11.2021.

HOTĂRÂREA nr. 12 – 27/04/2021 – a Consiliului C.A.A. privind procedura de eșalonare a obligațiilor de plată restante la fondurile C.A.A împreună cu anexele.

HOTĂRÂREA nr. 10 26/11/2020 –  a Consiliului C.A.A. privind stabilirea bazei de calcul a fondului de rezerva, pe care filialele au obligația legala de a-l plătii la C.A.A.

HOTĂRÂREA nr. 33 – 30/06/2020 – Privind adoptarea nomenclatorului arhivistic în sistemul C.A.A.

Noutăți