CONTRIBUȚII

CONTRIBUȚII CARE SE PLĂTESC LA BAROU

Pentru avocații definitivi și avocații stagiari 

  • Contribuția la bugetul baroului   – 60 lei
  • Contribuția la bugetul U.N.B.R. – 15 lei
  • Contribuția la fondul de solidaritate – 5 lei

CONTRIBUȚII CARE SE PLĂTESC LA FILIALA  Suceava  a C.A.A.

Pentru avocații definitivi

Venit brut lunar din profesie

Cota de contribuție

0 – 2.840 lei

312 lei 

2.840 – 14.200 lei

11% din venitul brut

peste 14.200 lei

1.562 lei

Pentru avocații stagiari

Venit brut lunar din profesie

Cota de contribuție

0 – 727 lei

80 lei

728 – 14.200

11% din venitul brut

peste 14.200

1.562 leiNoutăți