23 martie 2021 - In Legislație

Ghidul Barourilor și al Ordinelor de Avocați privind libera circulație a avocaților în interiorul Uniunii Europene

 

Spre deosebire de celelalte profesii liberale din Europa, avocații din cadrul Uniunii Europene (UE) au un regim distinct care  guvernează libera circulație a avocaților în UE (numit aici, în continuare “regimul liberei circulații a avocaților în UE”), inclusiv propriile lor Directive sectoriale. Prezentul Ghid pentru Barouri și Ordine de Avocați își propune să prezinte tocmai acestă structură specifică.

Ghidul este împărțit în șapte părți, după cum urmează:

  • A fi avocat – cu alte cuvinte, cine poate profita de regimul liberei circulații a avocaților în UE.
  • Dubla Deontologie – cu alte cuvinte, cum să gestionăm regulile profesionale ale diverselor Barouri, în situațiile în care pot apărea conflicte în cadrul exercitării regimului liberei circulații a avocaților în UE.
  • Relocarea – situația în care un avocat se mută permanent într-un al stat membru, pentru a practica avocatura în acel stat, sub titlul său profesional din țara de origine (reglementată în principal, de Directiva Stabilirii (98/5/CE)).
  • Furnizarea temporară de servicii – când un avocat acordă temporar servicii juridice dincolo de granițele țării sale, sub titlul său profesional din țara de origine (reglementată, în principal, de Directiva Serviciilor (77/249/CEE)).
  • Obținerea titlului profesional dintr-un alt stat membru – când un avocat obține titlul de avocat într-un alt stat membru și folosește acest titlu pentru a se stabili fie în țara sa de origine fie într-un alt stat membru (cu alte cuvinte – recalificarea).
  • Avocații care nu sunt pe deplin calificați – când o persoană care are pregătire și experiență juridică, dar care nu a fost încă admisă într-un Barou sau într-un Ordin de Avocați, ca și avocat pe deplin calificat, poate să profite de libera circulație în cadrul UE (cazul Morgenbesser).
  • Cooperarea dintre Barouri.

 

Aceste părți sunt descrise detaliat în prezentul Ghid. Puteți găsi aici  o colecție de jurisprudență de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJEU), privind regimul liberei circulații a avocaților în UE.

Fiecare Directivă menționată în acest Ghid va fi fost implementată în legislația națională. Primul loc în care puteți căuta interpretarea prevederilor dintr-o anumită Directivă este legea de implementare națională, aplicabilă în jurisdicția care vă interesează. Pe site-ul Comisiei, există și o pagină  care prezintă un rezumat al prevederilor naționale privind transpunerea legislației UE în legislațiile naționale din diferitele state membre.

Directivele pot fi consultate în toate limbile oficiale ale UE. Nicio versiune din nicio limbă nu predomină asupra celorlalte și fiecare dintre aceste versiuni este la fel de autentică precum toate celelalte. Evident, dacă vor mai exista aderări la UE, vor exista versiuni în și mai multe limbi (și mai multe titluri de avocați vor fi reglementate de aceste Directive).

În cazul în care aveți dificultăți în a interpreta prevederile legale aplicabile, CCBE oferă un serviciu de asistență, după cum se precizează în ghidul CCBE pentru implementarea Directivei Stabilirii:

CCBE va asigura servicii pentru autoritățile competente, în efortul lor de a depăși dificultățile apărute în interpretarea prevederilor Directivei, pentru a se asigura că există o interpretare uniformă a Directivei în întreaga Uniune Europeană, în măsura în care acest lucru este posibil. În consecință, autoritățile competente sunt încurajate să informeze CCBE cu privire la orice astfel de dificultăți întâmpinate. CCBE va oferi, de asemenea, și servicii de consultanță, care vor fi voluntare și ne-obligatorii și vor fi furnizate doar dacă sunt solicitate de către părți, pentru soluționarea disputelor apărute între părți, ca urmare a prevederilor Directivei.

Noutăți