Convoacare – Adunarea Generală – Vineri 24 martie 2023 – ora 16:00 – Blackrock Events din Moara

Convocare - Adunarea Generală - Vineri 24 martie 2023 - ora 16:00 - Blackrock Events din Moara

Consiliul Baroului Suceava și Consiliul de administrație al Filialei Suceava a Casei de Asigurări a Avocaților vă invită Vineri 24 martie 2023 – ora 16:00 – Blackrock Events din Moara cu ordinea de zi:

  • Raport asupra activității Consiliului și Decanului pentru anul 2022
  • Raport de gestiune pentru anul 2022
  • Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2022
  • Raportul Comisiei de Disciplină pentru anul 2022
  • Proiect de buget al Baroului pentru anul 2023
  • Alegerea delegaților la Congresul Avocaților din 9-10 iunie 2023

 

  • Raport de gestiune al Filialei Suceava a C.A.A pentru anul 2022
  • Raportul Comisiei de Cenzori a Filialei Suceava a C.A.A pe 2022
  • Proiect de buget pentru anul 2023 al Filialei Suceava a C.A.A

 

Toate materialele supuse aprobării Adunării Generale vor fi transmise prin e-mail fiecărui coleg avocat, până la data de 15 martie a.c.
După încheierea Adunării Generale, vă invităm la masa festivă organizată cu ocazia Mărțișorului.

Consiliul Baroului prin Decan,

Av. Liviu MIHAI

Consiliul de admin. al Filialei C.A.A. prin Președinte,
av. Mirabela DASCĂLU

Noutăți