Pregatire Profesionala

Prelegerea pe tema Noului Cod penal – document
Prelegerea pe tema Noului Cod de procedura penala – document
Situaţia punctajului la pregătirea profesională în intervalul de referinta 2011 – 2013detalii

Situaţia punctajului la pregătirea profesională pentru perioada 2011 – 2012 detalii
* punctajul a fost calculat potrivit evidenţelor rezultate din înscrisurile depuse de avocaţii Baroului Suceava la secretariatul acestuia până la data de 31 decembrie 2012
* în situaţia în care în tabelul anexat sunt erori sau există şi alte acte care să ateste participarea şi la alte manifestări profesionale, rugăm a fi contactat secretariatul Baroului pentru necesarele rectificări
Consiliul Baroului Suceava organizează, în temeiul prerogativelor stabilite prin dispoziţiile art.53 lit.j din Legea nr.51/1995 conferinţe de stagiu potrivit tematicii afişate.
Responsabilii departamentului : av. Liliana Barabaş şi av.drd. Liviu Mihai

CONFERINŢE DE STAGIUTEMATICĂ

1. Cererea de chemare în judecată. Cuprins. Timbrarea şi accesul la justiţie (cauzele CEDO Weissman şi alţii vs. România; Iordache vs. România; Elena Negulescu vs. România) Introducerea cererii şi constituirea dosarului. Efectele cererii de chemare în judecată.
2. Întâmpinarea şi cererea reconvenţională.
3. Şedinţa de judecată. Prima zi de înfăţişare. Încheierile. Excepţiile procesuale (fără excepţia de neconstituţionalitate). Probele (subiectul, obiectul şi sarcina probei. Reguli comune privind admisibilitatea şi administrarea probelor. Administrarea probelor de către avocaţi. Asigurarea probelor. Proba prin înscrisuri. Proba prin declaraţiile martorilor. Mărturisirea. Expertiza. Prezumţiile). Suspendarea judecăţii. Perimarea. Actele de dispoziţie ale părţilor (renunţarea, achiesarea, tranzacţia). Cercetarea procesului în cazul administrării probelor de către avocaţi. Durata rezonabilă a procesului civil în jurisprudenţa CEDO (cauzele CEDO Ispan vs. România; Farcaş şi alţii vs. România; Cârjan vs. România)
4. Principii fundamentale care stau la baza procesului penal în România. Principiul egalităţii armelor. Prezumţia de nevinovăţie şi sarcina probei. (cauzele CEDO Băcanu vs. România; Anghel vs. România);
5. Măsurile procesuale (măsurile preventive, măsurile de ocrotire, măsurile de siguranţă şi măsurile asiguratorii). Durata arestării preventive în jurisprudenţa CEDO (cauza CEDO Calmanovici vs. România);
6. Judecata în primă instanţă. Principii specifice. Reglementări generale. Judecata în prima instanţă: etapele procesuale ale judecăţii în prima instanţă, structura şi conţinutul hotărârii judecătoreşti;

În cadrul Programului de Pregătire Profesională
CONSILIUL BAROULUI SUCEAVA
organizează
sâmbătă – 5 octombrie 2013, ora 10.30
CONFERINŢA
susţinută de
Conferenţiar universitar dr. Gabriela LUPŞAN
cu tema : „ Aspecte teoretice şi practice privind acţiunile civile de dreptul familiei ”

Asistent universitar . dr. Nicolae Horia TIT
cu tema : „ Procedura de regularizare a cererii de chemare în judecată ”
***
* Locaţia conferinţei : Auditorium „ Joseph Schmidt ” Univ. Ştefan cel Mare – corpul F
* Taxa de participare : 50 de lei pentru avocaţii stagiari care doresc să participe la această manifestare profesională şi 100 de lei pentru avocaţii definitivi
* Conferinţa este evaluată cu 10 puncte de pregătire profesională
Relaţii şi înscrieri la secretariatul Baroului Suceava, tel/fax 0230-520.327

HOTĂRÂREA NR. 448 din 21 februarie 2009 a Consiliului U.N.B.R. pentru aplicarea Hotărârii nr. 14 a Congresului avocaţilor 2008) privind pregătirea profesională a avocaţilor şi pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale iniţiale a avocaţilor Detalii
HOTĂRÂREA NR. 14 din 21 iunie 2008 a Congresului avocaţilor din România cu privire la pregătirea profesională continuă Detalii
Situaţia punctajului avocaţilor definitivi în cadrul programului de pregătire profesională continuă, actualizată la data de 30 aprilie 2010 Detalii