Informatii contributii si taxe


În conformitate cu prevederile art.42 si 76 alin.2 din legea nr.51/1995, art.222 alin.1-3 si art.308 alin.1-3 din Statutul profesiei de avocat, art.23,25 si 27 din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor, contributiile lunaredatorate de membrii Baroului Suceava sunt :

  • contribuţia la bugetul UNBR
  • contribuţia la bugetul Baroului Suceava
  • contribuţia la Casa de Asigurari a Avocatilor
Data limita de plată a contribuţiilor : 25 a fiecărei luni.
În caz de întârzieri la plată, se percep majorări de întârziere în cuantum de 0,15 % pe zi, în conformitate cu dispoziţiile art.235 alin.5 din Statutul profesiei de avocat coroborate cu cele ale art.23 alin.4 şi 27 alin.2 din Statutul C.A.A.
 

Plata acestor contribuţii se face conform prevederilor art. 308 alin.2-3 din Statutul profesiei de avocat, art.23,art.25 şi art.27 din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor.Data limită de plata a acestor contributii este 25 a lunii urmatoare. În caz de întârzieri la plată, conform art.235 alin.5 din Statutul profesiei de avocat si a art.23 alin.4, art.27 alin.2 din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor, se percep majorări de intârzierede 0,15% pe zi calendaristică.

 

Contribuţia la bugetul U.N.B.R.

Avocati definitiviAvocati stagiari
12 lei 8 lei

Contribuţia la bugetul Baroului Suceava

Avocati definitiviAvocati stagiari
60 lei 60 lei
 

Contribuţia la bugetul Casei de Asigurări a Avocaţilor

Avocati definitivi

Venit brut lunar (onorarii)Contributie
0 – 2723 lei 300
2724 – 12.750 lei 11% din venitul brut
peste 12.750 lei 1.403

Avocati stagiari

Venit brut lunar (onorarii)Contributie
0 – 723 lei 80
724 – 12.750 lei 11% din venitul brut
peste 12.750 lei 1.403

Începând cu data de 1 aprilie 2010 contribuţia individuală obligatorie a avocaţilor la sistemul C.A.A. este 10% din venitul brut din profesie, dar nu mai puţin de suma reprezentând cota minimă obligatorie şi nici mai mult de suma reprezentând cota maximă de contribuţie obligatorie.
Suma reprezentând cota minimă obligatorie este de 80 lei pentru avocaţii stagiari şi 23o lei pentru cei definitivi
Cota maximă de contribuţie obligatorie este de 1.150 lei, atâtpentru avocaţii stagiari cât şi pentru avocaţii definitivi

* * * * * * *

În conformitate cu dispoziţiile art. 315 din Statutul profesiei de avocat şi având în vedere şi Decizia nr.63 din data de 3 decembrie 2011 a Consiliului U.N.B.R., în temeiul dispoziţiilor Deciziei 122 din 15 decembrie 2011 Consiliul Baroului Suceava a stabilit următoarele taxe :

Înscrirerea în Barou a avocaţilor stagiari primiţi în profesie cu examen 1.500 lei
Înscrierea în Barou a avocaţilor definitivi primiţi în profesie cu examen 3.000 lei
Înscrierea în barou a avocaţilor definitivi primiţi în profesie cu scutire de examen 6.000 lei
Reînscrierea în Tablou a avocatului suspendat în temeiul art.27 lit.c din Legea 51/95 3.000 lei
Reînscrierea în Tabloul a avocatului incompatibil 1.500 lei
Transferul avocatului în Baroul Suceava 1.500 lei
Deschiderea unui sediu secundar sau a unui birou (punct de lucru) 1.500 lei
Înscrierea în Tablou a avocatului străin 3.000 lei
Activităţi de secretariat şi jurisdicţie profesională 300 lei
Acordarea calitatii de avocat definitiv fara sustinerea examenului de definitivare, in cazurile prevazute de art.20 al.5-7 din Legea 51/1995 3.000 lei

 

Casa de asigurari filiala Suceava

Newsletter