Hotărârea Adunării Generale  de alegere a organelor de conducere a Baroului Suceava și a Filialei CAA Suceava din data 17.12.2021

Hotărârea Adunării Generale  de alegere a organelor de conducere a Baroului Suceava și a Filialei CAA Suceava din data 17.12.2021

 

ADUNAREA GENERALĂ ELECTIVĂ

Legal constituită în conformitate cu dispozițiile art. 55 al. 1 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată,

În baza prevederilor art. 52 al. 2 lit. b din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată,

Luând act de conținutul procesului verbal al Adunării Generale Elective întocmit la data de 17 decembrie 2021, de către secretariatul adunării,

Ținând cont de cuprinsul Procesului verbal al Comisiei de numărare a voturilor și Comisiei de validare a numărării voturilor,

 

 

HOTĂRÂȘTE:

Art. 1. Se validează rezultatele alegerilor Adunării Generale Elective a Baroului Suceava și a Filialei Suceava a CAA din data de 15-17.12.2021, astfel:

1) Domnul avocat Mihai Liviu a fost ales pentru funcția de Decan al Baroului Suceava;

2) Domnii/doamnele avocați: Streanga Mihai Davidel, Ciubotaru Aurelia, Antonovici Mihaela,  Ionas Sinziana, Ostaficiuc Laurean, Rusu Sorin Dumitru, Solcanu Simona, Voronca Bogdan, Târnovanu Oana Raluca, Gorea Ariadna, au fost aleși pentru funcția de consilier în Consiliul Baroului Suceava.

3) Domnii/doamnele avocați: Bujdei Leonte Ionuț, Puiu Daniela, Rusu Cristian, Tănasă Leonard, Vargan Viorica au fost aleși  pentru componența Comisiei de disciplină.

4) Domnii/doamnele avocați: Florișteanu Mihaela, Sofroni Sebastien, Stolerciuc Simona au fost aleși pentru componența Comisiei de Cenzori.

5)Domnii/doamnele avocați: Dascălu Mirabela, Macovei Nicoleta și Ursărescu Ioan au fost aleși pentru Consiliul de Administrație al Filialei Suceava a CAA.

6)Domnii avocați//doamnele avocați: Brădățan Laura, Burciu Oana, Simireanu Timinschi Serenela au fost aleși pentru componența Comisiei de Cenzori a Filialei Suceava a CAA.

Art. II Prezenta Hotărâre se va afișa la sediul și pe site-ul Baroului Suceava și se va comunica Uniunii Naționale  Barourilor din România, fiind întocmită în 5 exemplare.

 

Membrii Comisiei

  • Președinte: av. Petrea Constantin
  • Membri:  av. Gudula Ștefan
  • av. Turtureanu Mircea Octavian
  • av. Ilisei Alexandru Jr
  • av. Ciutac Ioan
  • av. Ignat Viorel

Secretariatul Adunării Generale:

  • av. Fetcu Ioana;
  • av. Ciutac Brîndușa
  • av. Maerean Cătălin
Noutăți