Examene

 

EXAMEN PRIMIRE

Acte necesare
înscrierii la examen : certificatul de naştere, în copie certificata pentru conformitate, actul de identitate, în copie ...


EXAMEN DEFINITIVAT

Examinarea candidaţilor
pentru obţinerea titlului de avocat definitiv se va face de subcomisia de examen Suceava, la sediul Baroului Suceava.

 

 

Casa de asigurari filiala Suceava

Newsletter