Convoacare – Adunarea Generală – Vineri 05 aprilie 2024 ora 16:00 – Blackrock Events din Moara

Convocare - Adunarea Generală - Vineri 24 martie 2023 - ora 16:00 - Blackrock Events din Moara

Consiliul Baroului Suceava şi Consiliul de administraţie al Filialei Suceava a Casei de Asigurări a Avocaţilor vă invită să participați la Adunarea Generală care va avea loc Vineri 05 aprilie 2024 ora 16:00 la Blackrock Events din Moara cu următoarea ordine de zi:

  • Raport asupra activităţii Consiliului şi Decanului pentru anul 2023
  • Raport de gestiune pentru anul 2023
  • Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2023
  • Raportul Comisiei de Disciplină pentru anul 2023
  • Proiectul de buget al Baroului pentru anul 2024
  • Alegerea delegaţilor la Congresul Avocaţilor din 14-16 iunie 2024.   • Raport de gestiune al Filialei Suceava a C.A.A. pentru anul 2023
  • Raportul Comisiei de Cenzori a Filialei Suceava a C.A.A. pe 2023
  • Proiect de buget pentru anul 2024 al Filialei Suceava a C.A.A.Toate materialele supuse aprobării Adunării Generale sunt atașate prezentului e-mail.

După încheierea Adunării generale, vă invităm la masa festivă organizată.Consiliul Baroului                     Consiliul de admin. al  Filialei C.A.A.

prin Decan, av. Liviu MIHAI        prin Președinte, av. Mirabela DASCĂLU

                                                                                                    

Noutăți