Casa de asigurari a avocatilor – filiala Suceava

 

Casa de Asigurari a Avocatilor este o institutie autonoma investita cu personalitate juridica de interes public si reprezinta organul de specialitate care administreaza si gestioneaza sistemul propriu de pensii si alte drepturi de asigurari sociale pentru avocati.

In anul 2001, in sedinta de Consiliu a Uniunii Avocatilor din luna mai s-a aprobat Statutul C.A.A. care prevede in mod expres ca pe langa fiecare barou va functiona o Filiala a C.A.A. care va avea personalitate juridica, buget propriu si patrimoniu unic. Filialele C.A.A. vor presta activitati de interes public.

Sunt membrii de drept ai Filialei:

 • avocatii activi
 • avocatii pensionari
 • urmasi ai avocatilor decedati care beneficiaza de pensie de urmas

Filiala C.A.A. Suceava este constituita in conditiile legii, are personalitate juridica, buget si patrimoniu propriu si functioneaza in conditiile legii si statutului C.A.A.

Consiliul de administratie al Filialei Suceava:

 • av. Adriana OSTAFICIUC – Preşedinte
 • av. Viorica DUSCEAC – vicepreşedinte
 • av. Magdalena BICER
 • av. Elena KREISEL
 • av. Radu URZICEANU

Comisia de cenzori ai Filialei Suceava a C.A.A.

 • av. Loredana HORGA
 • av. Despina DUMITRAŞCHEVICI
 • av. Sorin BĂLAŞ

Reglementarea sistemului de pensii al avocatilor

 • OUG 221/24.11.2000
 • Legea 452/18.12.2001
 • Statutul C.A.A. detalii
 • Regulamentul C.A.A. – www.unbr.ro
 

Casa de asigurari filiala Suceava

Newsletter