Tiganetea Angelica

Com. Dorna Candrenilor, sat Poiana Negri nr.766, TEl. 0740-151.947