Asistenta judiciara

 
PLANIFICAREA SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ JUDICIARĂ pentru perioada 16 octombrie - 26 noiembrie 2018

Asistenţa judiciară se acordă în conformitate cu dispoziţiile Capitolului V din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, coroborate cu cele ale art.155-161 din Statutul profesiei şi cele ale O.U.G.nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar, ordonanţă aprobată, modificată şi completată prin Legea nr.193/2008.
Sunt incidente în materie şi Hotărârea nr.419 din 29.11.2008 a Consiliului U.N.B.R. şi Regulamentul S.A.J. al Baroului Suceava.

Serviciul de asistenţă judiciară al Baroului Suceava îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea decanului baroului – av. Liviu Mihai – , fiind coordonat de av. Aurora Gabriela Lascu – prodecanul baroului – asistată de av. Diaconiţa Oana şi Greţcan Mihaela.

În cadrul S.A.J. este angajată, prin concurs, ca funcţionar S.A.J. – dna Alina Luntraşu.
În teritoriu, au fost desemnaţi următorii responsabili S.A.J:

  • av. Alexandru Ilisei – biroul Câmpulung Moldovenesc
  • av. Roxana Ionela Formagiu – biroul Fălticeni
  • av. Viorel Ignat – biroul Gura Humorului
  • av. Cristian Creţu şi av. Todorese Doina – biroul Rădăuţi
  • av. Ramona Răduţ – biroul Vatra Dornei.

Proiectul „REGULAMENTULUI – cadru pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de asistenţă judiciară ale barourilor” – detalii

Planificarea serviciului de asistenţă judiciară pentru perioada 16 octombrie - 26 noiembrie 2018 detalii

Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă juridică şi/sau reprezentare extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă juridică privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea internaţională în materie penală detalii

Regulamentul S.A.J. al Baroului Suceava detalii

Descarca atasament
Descarca atasament
Descarca atasament
Descarca atasament
Descarca atasament
Descarca atasament
Descarca atasament
Descarca atasament
Descarca atasament
Descarca atasament
 

Casa de asigurari filiala Suceava

Newsletter